مركز تحقيقات معلمان كاشان

 باسمه تعالي                                                                   وزارت آموزش وپرورش                                           صفحه 1

 سؤالات درس : تاريخ معاصر ايران                         سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان                             تاريخ :   27/3/9 8                                                            نام ونام خانوادگی:                                                  مدیریت اموزش وپرورش شهرستان کاشان                          مدت : 65    دقيقه

 نام دبير: حسن پور                                            دبیرستان ومرکز پیش دانشگاهی شاهد  كاشان                          پايه : سوم               

                                                                            

بارم

سوالات

شماره

75/0

 

سوالات تشريحي:

سه پيامد پيمان سعدآباد را بنويسيد.

 

 

 

 

1

 

75/.

گروهای ضدانقلاب خواستار چه تغییراتی درانقلاب اسلامی بودند؟

 

 

 

2

75/.

طبق لایحه ی نه ماده ای کمیسیون مخصوص نفت،دولت می بایست چه اقداماتی انجام می داد؟

 

 

 

 

3

75/0

سه اقدام حزب توده درفاصله ی 25مردادتا28مرداد1332رابنویسید؟

 

 

 

4

5/.

مصدق به چه بهانه ی مجلس17رامنحل کرد،پیامد این عمل چه بود؟

 

 

 

5

5/.

هدف قراردادکنسرسیوم چه بود؟

 

 

 

6

5/0

هدف علی امینی درسیاست مبارزه با فساداداری چه بود؟

 

 

 

 

7

5/.

دواقدام رژیم پهلوی پس از سرکوب قیام 15خردادرابنویسید؟

 

 

بقیه سوالات درصفحه ی بعد

8

75/.

اهداف شاه ازبرگزاری جشن های2500ساله چه بود؟                                                                                    صفحه ی2

 

 

 

9

5/.

چراعده اي ازبازرگانان همزمان با سفر مظفرالدين شاه به اروپا درحرم حضرت عبدالعظيم تحصن كردند؟    

 

 

 

10

1

چرا پیروزی کارتر درانتخابات ریاست جمهوری امریکا شکست محمدرضا شاه تلقی شد؟

 

 

 

11

75/.

ژنرال هایزر درایران چه وظایفی رابعهده داشت؟

 

 

 

 

12

5/0

چرا شيخ فضل الله نوري مخالف مشروطه شد؟                                                                     

 

 

 

 

13

75/.

ولایت فقیه ازچه جهاتی اهمیت دارد؟

 

 

 

 

 

14

5/.

سوال مقايسه اي:                                                                                                         

1-سياست انگليس قبل وبعد از خروج نيروهاي روس از ايران را باهم مقايسه كنيد .

 

 

 

 

 

 

 

15

75/5

سوالات كوتاه پاسخ :

1-چه قرارداد نفتی رارضاشاه لغوکرد؟

2-وزیردرباررضاشاه که بود؟

3-حاكم خراسان(درزمان مظفرالدین شاه)  كه بود؟

4-كتاب حاج زين العابدين مراغه اي چه نام داشت؟

5-چرا صمصام السلطنه اخطار روس درمورد شوستر را پذيرفت ؟

6-اولين روزنامه كه درايران منتشر شد چه نام داشت؟

بقیه سوالات درصفحه ی بعد

صفحه ی3

7-برای اولین بار کدام کشور طرح کودتا علیه مصدق رامطرح کرد؟

8-سیاست حمله به مصدق توسط توسط شعبه ی امنیتی سازمان سیاتحت چه عنوانی به مرحله ی اجرادرامد؟

9-چه کسی لقب تاج بخش داشت؟

10پیمان بغداد براساس نظریه چه کسی شکل گرفت؟

11-نام سیاست جان-اف-کندی که درکشورهای جهان سوم ودرمعرض خطرکمونیست به اجرادرامد چه بود؟

12-بهانه ی شاه دربرکناری علی امینی چه بود؟

13-اصول ششگانه با چه نامی درایران اجراشد؟

14-بعدازحسنعلی منصورچه کسی نخست وزیر شد؟

15تنهاراه مبارزه به نظر گروهای چپ گرا چه بود؟

16-بنی صدر چه روزنامه ی رامنتشر می کرد؟

17-نخستین مرحله ی اختلاف میان نیروهای اصولگرا ولیبرال درجریان چه مسئله ی شدت گرفت؟

18-رئیس شورای انقلاب که بود؟

19-بهانه ی امریکا درحمله به ایران چه بود؟(حادثه ی طبس)

20نتیجه پیروزیهای پی درپی ایران درجبهه های جنگ چه بود؟

21بعدازچه حادثه ی امپراتوری عثمانی تجزیه شد؟

22-کدام رئیس جمهورعراق ادعا کرد خرمشهر قسمتی از خاک عراق است؟

23- حمله به فیضیه درزمان کدام نخست وزیر صورت گرفت؟

16

5/1

سوالات صحيح  وغلط:

1-محمد بخارائی از گروه هیئت های موتلفه ی اسلامی بود.

2-بعدازحادثه ی17شهریورازهاری به نخست وزیری رسید.

3- تظاهرات عظیم عاشورایی1357درزمان نخست وزیری ازهاری بود.

4-  پس ازاستعفای مهندس بازرگان حزب جمهوری اسلامی قدرت رابه دست گرفت.

5- بختیارآخرین نخست وزیر محمدرضاشاه بود.

6- شاپوربختیار اولین رئیس ساواک بود.

17

5/1

سوالات عيني : (تكميل كنيد )

2- اولين نشانه هاي انديشه هاي نوين ، در................................ عهد قاجار مشاهده مي شود.

3- درپی فاجعه ی سینما رکس ........................مجبوربهاستعفاشد وجعفرشریف امامی به نخست وزیری منصوب شد.

4- باجدی شدن تصویب اصول مربوط به .........................مخالفت ها با مجلس خبرگان ازسوی مخالفان بیشترشد.

5- به همین دلیل دراردیبهشت 1359شورای انقلاب به پیشنهاد..........................دانشگاه ها راموقتا تعطیل کرد.

6- مرحله ی دوم ترورها،ابعاد وسعی تری داشت.بسیاری ازترورها توسط........................انجام گرفت.

18

5/1

جواب صحيح را با ذكر شماره مشخص نماييد.

1- ایت الله قاضی طباطبایی.                                                             1-  بهبهاني                   7- محمد علي شاه 

2- وزير مستعمرات انگليس در سال 1299 شمسي                          2- تبریز                      8- شهادت رجایی وباهنر         

3- قرارداد  1907 درعصر پادشاهي او بود.                                     3- آيرون سايد                9- حزب جمهوری

4- گروه چپ التقاطی.                                                                   4- مشهد                      10- چرچيل                                                                                                                                    

5- حادثه ی 8شهریور1360 .                                                         5- چریک های فدایی خلق   11- فرقان

6- ستادخلق ترکمن                                                                     6- احمد شاه                     12- مجاهدین خلق

19

20

طراح سوال :حسن پور                                                      موفق باشيد                                                   جمع نمرات

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 10:18  توسط خانم نعناکار- اقای یونسی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه

تاریخ ایران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
پیوندها
دبیرخانه تاریخ(کرمان)
كلاس تاريخ معاصرايران
گروه تاريخ چهارمحال وبختياري
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM